OC a pomoc drogowa – kiedy możesz skorzystać?

Zabezpieczenie samochodowe OC ma obowiązek posiadać każdy z nas. To naturalnie dzięki temu jesteśmy upoważnieni do tego, żeby poruszać się naszym samochodem po krajowych drogach. W czasie, kiedy tak właściwie dojdzie do wypadku, to jesteśmy w stanie w ten sposób zagwarantować drugiej osobie właściwe odszkodowanie. Zasada jest taka, że odszkodowanie wypłaca przedstawiciel poszkodowanemu. Jednakże może on następnie postarać się o zwrot pieniędzy do właściciela polisy OC.

Następuje to w momencie, gdy nie miał on uprawnienie do kierowania danym pojazdem, zbiegł z miejsca zdarzenia, wyrządził krzywdę umyślnie, wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu, czy środków odurzających, narkotyków. Takie samo postępowanie zachodzi w sytuacji, kiedy winny wszedł w posiadanie wozu w skutek popełnienia przestępstwa. Wtenczas jest on zobowiązania do poniesienia takich wszystkich kosztów, które dotyczyły przyrzeczenia odszkodowania poszkodowanemu.

Ubezpieczalnia będzie starała się skierować do niego należyte rachunku, jakie on musi pokryć w danym terminie, okresie. Czasem dochodzi do bardziej zagmatwanych przypadków samochodowych. Na przykład winny nie posiadał ubezpieczenia OC, wówczas jesteśmy w stanie zdobyć odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak wobec tego to nasza idealna ubezpieczalnia będzie zapewniała nam odszkodowanie w tej sprawie – też Pomoc Drogowa Dąbrowa Górnicza. Jednak nie zawsze dochodzi do takiego rozwiązania.

Na przykład na poszkodowanym ma prawo ciążyć obowiązek wyrównania strat, kotnych nie poniósłby, jeżeli by skorzystał z polisy OC winnego danego zdarzenia, kolizji samochodowej. Do takich strat możemy na przykład zakwalifikować opłatę za uzupełnienie sumy ubezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę. Czasami w polisach AC dojrzejemy udział własny. W takim wypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod szczególną uwagę zwrócenie kosztów za zamienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Porządnie w związku z tym będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, w owym czasie wszystko przebiega w lepszej sytuacji, również dla poszkodowanego.

You may also like...